obrázok
Systém AGGLO arrow p. Uhrín - skúsenosť
p. Uhrín - skúsenosť Tlačiť Zaslať e-mailom odkaz na tento článok
Skúsenosť Ing. Pavla Gálusa s p. Uhrínom :

1. Pán Uhrín nie je a nebol účastníkom výstavby dvojdomu v Stupave, nebol pri žiadnych rokovaniach medzi mnou a objednávateľmi, nebol ani pri vykonávaní prác, takže jeho informácie sa nezakladajú na relevantných faktoch.

2. V stavebnom denníku dozor potvrdil spôsobilosť zabetónovať základovú špáru, po obhliadke a mnou zdvôvodnených nevyhnutných zmenách, nakoľko pôvodný projekt zakladania sa zmenil zo zakladania na pásoch na zakladanie na doske, čo aj druhák na priemyslovke vie, že je to najlepší spôsob zakladania, nakoľko základová doska tvorí zároveň nosnú časť podlahy pivnice 1,8 m pod úrovňou rastlého terénu, čím aj vyvraciam zavádzajúce tvrdenie p. Uhrína o nezámrzných hĺbkach.

3. Na takto založenej stavbe nie je už potrebné zhotovovať základové pásy pod komín a schody. Aj to vie druhák na priemyslovke.

4. Neviem z akého projektu p. Uhrín čerpal rozmerové parametre dosky, keďže pôvodný projekt investor opustil, keď zistil veľkú finančnú výhodnosť nášho konštrukčného riešenia, vypracovaného mojim projektantom, ktoré je len mojím vlastníctvom až do odovzdania vo forme dokumentácie skutočného vyhotovenia, tak ako to máme v zmluve. Toto je z hľadiska stavebného zákona jediná platná dokumentácia stavby (so stavebným denníkom a statickým posudkom) ktorá sa archivuje, všetko čo predchádza tejto dokumentácii má v momente ukončenia stavby hodnotu zberového papiera. Je pravda, že doska bola vačšia ako bolo potrebné pre budúcu stavbu, nakoľko je to pohodlnejšie pri vytýčení a murovaní zvislých nosných konštrukcií.

5. Je pravda, že horná úroveň dosky nebola urovnaná do roviny, nakoľko sme museli prerušiť betonáž, pretože mi z betonárky oznámili, že končia a budú pokračovať až v pondelok. Takáto dobetonávka je úplne bežná záležitosť, to však už investor odstúpil jednostranne od zmluvy.

6. Je pravda, že sme použili betón B15 tak ako pri každom normálnom zakladaní rodinných domov (aj to vie druhák), nikdy som iný nepoužil ani nepoužijem. Môj návrh zmluvy obsahoval betón B20 len na stropy, vence a preklady. Neskôr som zistil, že pri prepisovaní investor vsunul písmená "B 20" aj za betón základov. P. Uhrín si mohol ušteriť cestu na betonárku, pretože doklady od betónu sú súčasťou dokumentácie stavby a sú prílohou stavebného denníka na stavbe. Takže tento argument p. Uhrína považujem, ako aj všetky ostatné za chytráčenie.

7. Žiadne geodetické zameranie mi nikto nikdy neplatil, stavba bola vytýčená investorom o čom je zápis v SD pri prevzatí staveniska, naviac aj toto zameranie bolo menené na žiadosť investora kvôli odstupovým vzdialenostiam od susedných parciel, čo sme operatívne museli viackrát korigovať. Pôdorys pivnice sa dodatočne zväčšil o 1,5m kôli tomu, aby sme sa vyhli nosnej stene ďaľšieho podlažia na konzole, čo je u jednoduchých stavieb predražený koštrukčný nezmysel, podľa architekta „významný architektonický originálny prvok“.

8. Bleskozvod tvorila pásovina uložená po obvode základovej špáry domu, vyvedená na dosku, neviem čo je na tom v rozpore s normou ani aké odstupové vzdialenosti má p. Uhrín na mysli.

9. Čo sa týka znaleckého posudku, pán Uhrín mi ho odmietol zaslať (určite existuje aj v elektronickej forme), takže sa domnievam, že znalec posudzoval súlad realizácie s neplatnou, pôvodnou dokumentáciou, keďže dokumentáciu statiky mám len ja a som povinný ju poskytnúť len TD stavby, čo vie aj druhák.

10. Nikdy som od nikoho neprevzal žiadnu zálohu na práce vopred, vecný a finančný harmonogram je prílohou k zmluve podľa ktorého odberateľ platí len za jednotlivé vykonané práce. Tak to bolo aj na tejto stavbe, až do príchodu p. Uhrína na stavbu. Do dnešného dňa nemám zaplatené cca 3 600 euro + 800 euro za odvoz výkoku na inú stavbu, čo sme nemali v zmluve a robil som to ako naviac prácu, na čo mám e-mailovú komunikáciu a svedkov.

11. Nie je takisto pravda, že som chcel odstraňovať nejaké škody zadarmo, pretože z vyššie uvedeného aj druhák pochopí že žiadna škoda nevznikla, jednal som len a len o možnosti normálne pokračovať v prácach podľa mnou dodanej PD.

12. Žiadne pásy š. 90 cm neexistujú, to je údaj zrejme z neplatnej dokumentácie, naviac aj druhák vie že základy pod rodinný dom široké 90 cm (!!!) sú nezmysel, to môže navrhnúť len projektant, ktorý nevie počítať statiku a nikdy nevidel základovú špáru.

13. K mojím majetkovým pomerom sa nevyjadrujem, je pravda, že som v podnikaní materiálne nezbohatol, ale mám aspoň čisté svedomie, naviac vkladať majetok do podnikania v tak kompikovanom prostredí dodávateľskoodberateľských vzťahov ktoré vznikajú v podnikaní v stavebníctve, naviac v štáte kde vyčíňa konkurzná a justičná mafia, môže len blázon. Len taký ÚBOŽIAK ako je p. Uhrín si myslí že podstata je v materiálnom bohatstve. Ale ak si myslí, že podnikanie na tvrdom súkromnom stavebnom trhu je také lukratívne, nič mu nebráni založiť si firmu (dnes už stačí 1 euro – to mu dám) a stavať ľuďom domy. Myslím, že v živote nepostaví ani psiu búdu!

14. Samozrejme, že takýchto prípadov som zažil niekoľko, staval som desiatky domov a stovky bytov, 30 rokov, k odstúpeniu od zmluvy došlo len v 4 prípadoch vrátane tohto a to všetko s cieľom vyhnúť sa zaplateniu za vykonané práce. Ani v jednom prípade nevznikla investorovi žiadna škoda!

15. Túto iniciatívu pána Uhrína považujem za ohováranie, takisto ako použitie mojej dokumentácie pre iné obchodné ciele, čo je minimálne zneužitie informácie v obchodnom styku, a keďže pán Uhrín sa zdráha uplatniť si svoje domnelé práva súdnou cestou, učiním tak ja.

Na záver citát od Friedricha Nietzkeho „nechcem tvoriť svoje šťastie, chcem tvoriť svoje dielo“.
Alebo arabské „Psi štekajú, karavána ide ďalej!“

Ing. Pavol Gálus
Hľadať na stránke
Hlasovanie
Ako ste sa dozvedeli o našej stránke?
Kto je online
Práve máme 8 návštevníkov online