obrázok
Systém AGGLO arrow Systém AGGLO
Systém AGGLO Tlačiť Zaslať e-mailom odkaz na tento článok

Systém AGGLO je v súčasnosti najbežnejší univerzálny stavebný systém vo svete, ktorého komponenty sa už vyrábajú v piatich certifikovaných výrobniach na Slovensku. Jeho autormi sú inžinieri francúzskeho štátneho výskumného ústavu cementu a betónov v Paríži, o čom sa presvedčíte na stránke www.cerib.com.

Výroba prebieha na technológiách francúzskej firmy QUADRA, ktorá je absolútnou svetovou špičkou vo výrobe vibrolisovaných murovacích materiálov.

Materiálovo sa jedná o drvený dolomit (vápenec) s pridaním 8% cementu. Táto zmes sa lisuje pod extrémnym tlakom s vibráciou, čoho výsledkom sú murovacie tvarovky s najvyššou pevnosťou (10,5 MPA v tlaku) ktorú ani zďaleka nedosahujú ostatné murovacie materiály u nás bežne projektované, vo svete však prekonané a výbehové.

Výsledkom vývoja a výskumu je stenový a stropný systém, ktorý tvorí staticky kompaktný celok dutých stien a stropov, čo značne odľahčuje, zlacňuje a zároveň ztužuje stavbu.

Systém, ktorý pozostáva z monolitických základov, nadzákladových murovaných stien, zvislých murovaných nosných stien, vencov, prekladov , stropov a murovaných priečok, pripomína pri výstavbe stavebnicu Lego. Každá tvarovka má svoju presne definovanú funkciu a pozíciu v stavbe z hľadiska statiky a postupu výstavby.

Výsledkom tejto dômyselnej a vysokosofistikovanej technológie a dlhoročných skúseností a práce Európskeho ústavu pre výskum stavebných hmôt a materiálov na báze cementov (www.cerib.com) je stavba spĺňajúca najnáročnejšie kritériá vo všetkých ukazovateľoch kvality ako sú:

Vysoká pevnosť
  stavba odolá zemetraseniam, hurikánom a povodniam.

Hospodárnosť – hrúbka nosných stien je max. 20 cm, čo zväčšuje úžitkovú plochu stavieb.

Nenasiakavosť – ako jediný stavebný materiál nesaje a nevzlína vodu.

Vysoký zvukový útlm  - 55 dB pri hrúbke 20 cm (so zateplením 75 dB).

Paropriepustnosť – slovenskými projektantmi a stavebníkmi veľmi podceňovaná, ale veľmi dôležitá podmienka kvalitného života človeka v uzavretom priestore.

Rýchlosť a jednoduchosť výstavby – stačí bežné murárske náradie, minimálne nároky na ťažkú techniku, s našim šéfmontérom sa väčšina prác dá zvládnuť aj s využitím pracovníkov vo Vašom okolí, dokonca svojpomocne, čo má priaznivý finančný efekt najmä pre výstavbu v čase krízy.

Nízkoenergetická prevádzka v zime – zateplenie od 10 do 15 cm.

Výborná klíma v lete – akumuluje nočný chlad, čím v horúčavách udržiava príjemnú teplotu interiéru bez nutnosti klimatizácie.

Biologická priaznivosť – k človeku, ktorému vápencové jaskyne pomohli prežiť. Prítomnosť vápenca v stenách a stropoch priaznivo ovplyvňuje vlhkosť, čistotu a teplotu (vo vápencových jaskyniach sa liečia respiračné choroby a alergie – napr. detská ozdravovňa jaskyňa Bystrá).

Ekologická výroba – pri výrobe materiálu sa nevyužíva tepelná energia, teda nevyužívajú sa fosíne zdroje energie.

Ekologická výstavba – pri výstavbe nevzniká hluk, prach a stavebný odpad, čím neobťažujeme vašich susedov.

Recyklovateľnosť – ako jediný stavebný materiál je plne zrecyklovateľný pre opätovnú výrobu nových komponentov, ktoré sa tak nemusia znovu ťažiť, čo prispieva k trvaloudržateľnému rozvoju.

Všetky tieto a mnohé ďaľšie výhody oproti iným technológiám zabezpečili stavebnému systému AGGLO pevné miesto vo všetkých vyspelých, ale aj mnohých rozvíjajúcich sa regiónoch sveta.

 

Hľadať na stránke
Hlasovanie
Ako ste sa dozvedeli o našej stránke?
Kto je online
Práve máme 7 návštevníkov online